Zpravodaj SCM Hradec Králové

Únor 2009

  1. Sestava SCM na sezónu 2009
  2. Kritéria pro zařazení a setrvání v SCM v sezóně 2009
  3. Plán akcí SCM na sezónu 2009
  4. Přehled o možnostech čerpání financí v roce 2009
  5. Informační servis na internetu
  6. Zdravotní prohlídky
  7. Bonusy

Zpravodaj