Zpravodaj SCM č.2/2011

2011

publikoval David Šnajdr

ZPRAVODAJ SCM Hradec Králové č. 2/2011

 

Říjen 2011

 

Aleš Žďárský VT SCM HK kontakt aleszdarsky@seznam.cz; mob.739185700

 

Určeno všem závodníkům zařazeným do SCM, jejich trenérům a funkcionářům atletických oddílů.

 

1)           Sestava SCM 2012

2)              Návrhy na zařazení do SCM

3)                 Lékařské prohlídky

      4)              Halová sezóna – tréninky Pardubice

 

1) – 2)      Sestava SCM 2012 – návrhy na zařazení

V říjnu 2011 se uskutečnila první jednání, ze kterých postupně vykrystalizuje definitivní sestava našeho SCM pro RTC 2011-2012.

Na jednání v Nymburce byly projednávány především návrhy pro zařazení atletů do kategorie E – tedy 22 let. Prvním kolem prošla i trojice z našeho KAS – Jan Král, Linda Novotná, Michaela Drábková. Dalším stupněm v jednání o sestavě kategorie „E“ bude trenérský aktiv 4.11. – tam by měla sekce chůze ČAS rozhodnout o zařazení naší další atletky Terezy Hančové a také potvrdit rozhodnutí z Nymburka (návrh sestavy viz. níže).

 

O konečné sestavě celého SCM bude prakticky s konečnou platností rozhodnuto 21.11.2011 při oponentním řízení, které se uskuteční v Novém Městě nad Metují za účasti svazového trenéra ČAS, vedoucích trenérů SpS, SG a SCM a zástupců oddílů a KAS. Doplnění pak bude možné ještě po halové sezóně 2012 ale jen ve skutečně ojedinělých případech(návrh viz.níže).

 

2) Návrhy na zařazení.

 

Součástí zpravodaje SCM č. 2 je dokument „Návrh na zařazení“, který by měl každý atlet navržený do sestavy SCM 2012 odevzdat (odeslat) pečlivě a čitelně vyplněný ve všech kolonkách do 20.12. 2011 na adresu : SK Nové Město nad Metují, Aleš Žďárský, 28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují.

 

3) Sportovní lékařské prohlídky (SLP)

 

Do termínu 20.12. 2011 je třeba doložit také dokumentaci o absolvování SLP. Pokud závodník SLP do uvedeného termínu nestihne realizovat, uvede do „Návrhu“ termín, na který je ke SLP objednán. Po termínu prohlídky pak předloží vedoucímu trenérovi doklad o SLP k následné kontrole a proplacení části nákladů (SCM přispívá částkou do 500,- Kč).

 

 

 

 

 

 

4)   Halová sezóna 2012 – pronájem haly a tunelu v Pardubicích

 

Pro všechny atlety, kteří se chtějí věnovat halové sezóně 2012 připravuje SCM ve spolupráci s TJ Sokol Pardubice pronájem atletického tunelu a haly pro trénink.

Pronájem je připraven především pro atlety zařazené v SCM ale také pro jejich sparingy a další kandidáty, kteří „nakukují“ do SCM.

Je třeba naprosto disciplinovaně dodržovat čas určený k pronájmu a respektovat pokyny provozovatele haly.

V hale lze realizovat přípravu výškařů, tyčkařů a vrhačů. V atletickém tunelu pak trénink sprintů, běhů, překážek, dálky a trojskoku. Před vstupem do haly je třeba se ohlásit v recepci a vyzvednout klíč od šatny. Trenér skupiny vždy nahlásí, že se jedná o pronájem SCM Hradec Králové a podepíše převzetí klíče.

Trénink je zajištěn v následujících dnech a časech:

 

Sobota 3.12.2011 – 8.00 – 9.30

Sobota 10.12.2011 – 8.00 – 9.30

Sobota 17.12. 2011 – 8.00 – 9.30

Sobota 7.1. 2012 – 8.00 – 9.30

Sobota 14.1. 2012 – 14.00 – 15.30

Sobota 21.1. 2012 – 14.00 – 15.30

 

 

 Halová sezóna – termíny:

 

21.-22.1.            Halové víceboje kraje Liberec (jedná se o společném přeboru i pro HK)

 

29.1.        Krajský přebor OPEN HK + PU (muži, ženy, starší žactvo)

 

10.-12.2.            MČR víceboje + chůze

 

18.-19.2. MČR dorost,junioři

 

25.-26.2.MČR mužů a žen

 

3.-4.3.     MČR žactva

 

 Návrhy na sestavu SCM, které byly předloženy na oponenturách 21.11.2011.

             Konečná podoba sestavy SCM bude známa do konce roku 2011.

zpravodaj-scm-c22011.png (185 KB)

Ještě jednou uvádíme základní přehled o financích, které bylo možné čerpat v sezóně 2011.

Jedná se o orientační částky, které bylo možné poskytnout. V řadě případů došlo k navýšení s ohledem na úspěšnost závodníky při MČR, nominaci na ME, EYOF, MU a pod. 

 

 SCM Hradec Králové 2011

 

Finance 2011

 

Aleš Žďárský VT SCM HK kontakt aleszdarsky@seznam.cz; mob.739185700

 

Určeno všem závodníkům zařazeným do SCM, jejich trenérům a funkcionářům atletických oddílů.

zpravodaj-scm-c22011-2.png (78 KB)