Informace pro oddíly

Únor 2007

S přáním všeho dobrého

Aleš Žďárský
vedoucí trenér SCM Královéhradeckého kraje
aleszdarsky@seznam.cz, tel. 739 185 700

 

Halová sezóna 2007 + kross

První lednovou sobotu skončily společné tréninky našeho SCM v atletickém tunelu v Pardubicích. Dá se konstatovat, že pronájem byl velice dobře využit, doufejme, že se to projeví ve vaší výkonnosti při nadcházejících MČR žactva, dorostu a juniorů , mužů a žen.

Připomínám termíny:

9.-11.2. víceboje Stromovka (uzávěrka přihlášek byla 5.2.)

11.2. chůze Stromovka (uzávěrka  6.2.)

17.-18.2. dorost + junioři Stromovka (uzávěrka 13.2.)

24.-25.2. muži + ženy Stromovka (uzávěrka 20.2.)

3.-4.3. žáci + žákyně Stromovka (uzávěrka 27.2.)

 

  1. března se koná ve Frýdku Místku MČR v přespolním běhu. Přihlášku je nutné zaslat do úterý 13.3.2007. Již nyní je na webu ČAS umístěna informace o možnostech ubytování.

Neodkládejte zajištění noclehů na poslední chvíli!!

 

 Zařazení do SCM v ročním tréninkovém cyklu 2006-2007

Současná podoba sestavy našeho SCM je umístěna na www.sportklub.cz v sekci SCM. Po halovém a krosovém MČR 2007, bude doplněna nebo upravena a opět vyvěšena na uvedených stránkách. Nyní je v našem SCM zařazeno 32 závodníků ve všech kategoriích. Předpokládám, že první větší čerpání prostředků na přípravu bude směřováno k jaru a tedy při VT v Prackově.

 

Výcvikové kempy SCM 2007

V sezóně plánujeme dva centrální kempy, které by měli závodníci pojmout jako téměř povinné! Prostředky, kterými naše SCM disponuje jsou totiž určeny především na sportovní přípravu a ta jak známo probíhá na soustředěních. Určitě je možné absolvovat i soustředění s jinou tréninkovou skupinou, vždy je však nezbytné o tom včas informovat vedoucího trenéra a předložit rámcový program soustředění s rozpočtem.Jinak o podobných VT nemůže být řeč.

VT našeho SCM se uskuteční : 21.4. – 27.4.2007 v Prackově u Turnova. Opět bude zajištěno ubytování, stravování, doprava na stadion, regenerace, pronájem posilovny a stadionu.

Závodníci zařazení do kategorií 22 let, A a B budou mít celý pobyt hrazen z prostředků SCM.

Závodníci zařazení do kat. C si hradí pobytové náklady (1850,- celý pobyt) – nehradí náklady za pronájmy, regeneraci a dopravu na stadion.

Všem závodníkům budou zaslány podrobné pokyny k tomuto VT během března 2007.

                                                  

Reprezentační kempy, mistrovství ČR, mezistátní utkání mládeže

Závodníkům i oddílům doporučuji prostudovat na www.atletika.cz/trenérům/trenérské informace 2007.
Zde najdete mimo jiné i vše důležité k plánovaným reprezentačním akcím všech kategorií.
Dále termíny plánovaných VT jednotlivých sekcí, nominační kritéria na reprezentační akce a termínovou listinu sezóny 2007.

21.10. – 27.10.2007 Friesovy boudy Krkonoše.

Kondiční soustředění v Krkonoších bude letos o jeden den delší a opět jej zahájíme bezprostředně po finále BPM, které se koná v neděli 21.10. v Pardubicích. Podrobnější informace o ceně a pobytu budou oznámeny během června, nepředpokládá se však nijak výrazné navýšení pobytových nákladů z roku 2006 (max.10%).

 

Mistrovství světa do 17 let – Ostrava

ČAS a AK SSK Vítkovice zvou v termínu 11.-15. července 2007 do ochozů stadionu ve Vítkovicích všechny závodníky i funkcionáře. V Ostravě se v tomto termínu uskuteční MS mládeže do 17 let a pořadatelé chtějí mít „plný dům“ diváků. Proto zajistili pro skupiny fanoušků ubytování v ceně 150,- na osobu a den a vstupné pro skupiny diváků ZDARMA na celý den. Zájemci (minimálně 10ti členné skupiny) kontaktujte se na pořadatele telefonem: 595 70 10 66 nebo mailem: ssk.vitkovice@volny.cz.

Vidět takový významný sportovní podnik (170 výprav) bude jistě velkým sportovní zážitkem pro aktivní závodníky ale i pro činovníky oddílů. Vřele doporučuji!!

 

Sportovní prohlídky

Stejně jako v minulých letech, platí i letos, že každý aktivní závodník musí absolvovat vyšetřeníu sportovního lékaře.O významu prohlídek není třeba diskutovat.

Každý člen SCM během roku 2007 doloží fotokopií, že vyšetření absolvoval. Doporučuji oddílům aby ke sportovní prohlídce vedly všechny aktivní závodníky. Oddíl jenž vysílá na závody atlety, bere na sebe zodpovědnost za jejich zdravotní způsobilost. Důsledky plynoucí z nerespektování povinnosti o ZP jsou vážné.

 

Hry III. Letní olympiády Ústí nad Labem

V termínu 19. – 23.6.2007 se uskuteční 3. ročník LODM. Náš kraj se k této akci opět přihlásil a KAS bude na III. Hry vysílat početnou výpravu 52 závodníků a 8 trenérů.

Protože je žádoucí vyslat na akci nejtalentovanější atlety našeho kraje, žádáme oddíly o zaregistrování následující informace: Základní nominace bude provedena podle výkonů z roku halových výkonů 2007 dokončení nominace pak 20.5. kdy v Hradci Králové

proběhne I. kolo KPD st. žactva, na kterém bude možno nechat startovat i adepty LODM z kategorie mladšího žactva. Doporučujeme Vám využít i případných veřejných závodů v Praze či na jiném místě. Berte prosím v úvahu, že při výběru do běžeckých disciplín bude hrát roli, zda byl čas měřen el. časomírou. Všechny výkony je třeba dosáhnout na oficiálních závodech, které jsou v termínovce KAS nebo ČAS.