Kronika - druhá sezóna

Kronika - druhá sezóna

(září 1991 - červen 1992)

publikoval David Šnajdr

Oddíl atletiky a kondičního cvičení se od 1. ledna osamostatnily od Spartaku N.M.

a společně s nově vzniklými oddíly - tělesně postižených sportovců a dráhového golfu,
vytvořily nový SPORTOVNÍ KLUB, se sídlem na stadionu gen.Klapálka.
KKŽ (kondiční kulturistika žen-Petra) a KG (kondiční rytmická gymnastika-Lada)
se sdružily do oddílu REKREAČNÍCH SPORTŮ (název vznikl podle Svazu Rekreačních sportů).

Rozšířili jsme vybavení : především hudební aparaturu a další náčiní.
Tentokrát se jednotlivá cvičení v týdnu střídají PO+ST=KG od 20 hodin a ÚT+ČT=KKŽ též od 20-ti hodin.
Pro opětovný velký zájem je KKŽ znovu od pololetí (únor 1992) rozšířena na hodiny pro začátečníky (od 18 a 18,30 hod.) viz.graf v příloze.

V DRUHÉ SEZÓNĚ nastalo několik organizačních změn.

kronika-druha-sezona.png (756 KB)