XIX. ročník KB Českého poháru v atletice vozíčkářů

3.kolo sobota 5. srpna 2017 v Novém Městě nad Metují

P R O P O Z I C E

Pořadatel: Sportovní klub Nové Město nad Metují, sportklub@sportklub.cz, www.sportklub.cz, tel: 491-474270, mobil: 602-117121 Datum: sobota 5. srpna 2017Místo: stadion gen. K.Klapálka, 28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01

Přihlášky: elektronicky do 3.8.2017 na sportklub@sportklub.cz, v kopii napsibrava@nbox.cz .

Závodní kancelář: otevřena v kavárně SK OD 9:45 hod. Prezentace: v závodní kanceláři OD 9:45 – 10:30 hod. Vážení náčiní: 9:45 – 10:25 hod. Zahájení závodů: 10:30 hod., souběžně čtyři vrhačské sektory Organizační výbor:

ředitel: Libor Šnajdr

hlavní rozhodčí: Věra Šnajdrová

technický delegát: Štefan Danko

hospodářka: Jana Martinková

zpracovatel výsledků: Pavel Šibrava

podpora: MŠMT program VIII.

lékař: Václav Hanka

Vyhlášení výsledků: 14:00 hod., dle Pravidel ČP 2016, čl. III Cestovné : bude vyplaceno dle Pravidel ČP 2016, čl. II, bod 11. Ubytování: pořadatel nezajišťuje Stravování:v kavárně a bufetu SK (pořadatel nehradí)

Těšíme se na Vaši hojnou účast!